Over ons

PvdA-GroenLinks Voorst is een lokale politieke partij in de gemeente Voorst. De fractie is een samenwerking tussen de PvdA afdeling Voorst en GroenLinks afdeling Voorst.

 

 

Kernwaarden: Toekomstgericht, eerlijk, duurzaam en rechtvaardig

Door gemeenteraad worden veel beslissingen genomen. Dit gebeurt doordat er, na de benodigde informatie tot zich te hebben genomen en een debat, over voorstellen wordt gestemd. Graag wil ik u inkijkje geven hoe wij binnen onze fractie tot een keuze komen om voor of tegen te stemmen.

Onze fractie staat uiteraard voor een sociaal, duurzaam en betrokken beleid. Op een andere pagina op deze site kunt u precies al onze standpunten lezen. Dit zijn onze uitgangspunten. Wij hebben 3 kernwaarden waaraan we alles aan toetsen: eerlijk, toekomstgericht en rechtvaardig.

De zaken die spelen binnen de gemeente zijn echter vaak complex en voldoen dan niet of in mindere mate aan onze kernwaarden. Dan wordt het een kwestie van de voors en tegens tegen elkaar af te wegen.

Als voorbeeld zal ik de gang van zaken rond het plan van de Zonnevelden bij Schoneveld bespreken.

Het plan zoals het voorlag voldeed zeker aan ons criterium toekomstgericht en duurzaam: het zorgt voor duurzame opwekking van energie en is gunstig voor het bedrijf. Door de mooie inpassing in het landschap is het ook goed voor de biodiversiteit. Dus gelet op dit punt zouden we zeker voor moeten stemmen.

Bij het toetsen aan of het plan eerlijk is, wordt het al een moeilijker verhaal. Want hoe eerlijk is het tegenover de omwonenden? Zij profiteren in het plan niet mee. Er zijn wel wat toezeggingen over voordelig kunnen inkopen van eigen zonnepanelen, maar er is niet echt sprake van burgerparticipatie.

En hoe staat het met rechtvaardig? Het plan speelt al geruime tijd en stamt nog van voor de roep om nieuw beleid op het gebied van zonnevelden. Het plan past zeker binnen het beleid zoals dat er nu nog ligt. Schoneveld is een goede werkgever in de omgeving en een mooi innovatief bedrijf. De grond heeft nu de bestemming glastuinbouw, dus er zouden in principe ook 12 meter hoge kassen kunnen worden neergezet zonder enige landschappelijke inpassing. Is dan het besluit om er een zonneveld voor in de plaats te zetten dan zo slecht.

Als we het dan samenvatten voldoet het plan grotendeels aan onze criteria, maar niet helemaal. Na een enige discussie is er uiteindelijk besloten om voor het plan te stemmen.