Duurzaamheid en Fair Trade

De gemeenten in de Stedendriehoek hebben afgesproken in 2030 energieneutraal te zijn. PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente Voorst op dit gebied nog meer het voortouw neemt en burgers en bedrijfsleven stimuleert om daar vorm aan te geven.

People, planet, profit, de ontwikkelingen op deze drie gebieden moeten met elkaar in evenwicht zijn. Niet alleen op bekende terreinen als energie en CO 2 –uitstoot.

PvdA-GroenLinks wil daarom inzetten op goede, menselijke arbeidsomstandigheden, aanpassen aan klimaatveranderingen, op duurzaam produceren en eerlijke handel.

Onze inzet voor de komende jaren:

  • Bij aanbesteding en opdrachtverlening zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke randvoorwaarden.
  • Handhaving van onze positie in de gemeentelijke duurzaamheidsindex in de top-10.
  • Voorst een Fair Trade – gemeente maken.
  • Bevorderen van schone mobiliteit, bijvoorbeeld door het stimuleren van een web van oplaadpunten voor elektrische auto en fiets.
  • Verduurzamen van straatverlichting door het installeren van ledverlichting.
  • Stimuleren van duurzame energieopwekking door zon en wind.