Schoon vervoer

De gemeente Voorst ligt in het centrum van de Stedendriehoek, aan twee autosnel-wegen en een oost-westspoorlijn. Al dat verkeer voorziet in een behoefte, maar brengt ook lokaal problemen met zich mee.

PvdA-GroenLinks wil deze problemen integraal benaderen en structureel oplossen. Daarbij zijn we terughoudend bij het aanleggen van nieuwe infrastructuur voor ‘oude mobiliteit’. We geven prioriteit aan fiets en openbaar vervoer. We zien het voorkómen van verkeer ook als een optie.

Onze inzet voor de komende jaren:

  • Combineren van de verbreding van de A1 met innovatieve duurzame technologie; de verbinding met het landschap versterken (panorama vanaf de snelweg)
  • Ruim baan voor openbaar vervoer en fiets: goed openbaar vervoer, buurtbus, voorrang voor fietsers, een autoluw centrum van Twello.
  • Behouden en goed benutten van de ruimtelijke kwaliteit; goede afwegingen maken tussen verkeer, vervoer, woonkwaliteit en recreatie.
  • Een totaaloplossing voor al het verkeer in Twello; niet alleen focussen op een randweg.
  • Steun aan duurzame en innovatieve mobiliteitsinitiatieven zoals het gezamenlijk gebruik van (elektrische) deelauto’s.