Raadsvergadering 4 maart 2024

Na iedere raadsvergadering schrijven we een kort stukje welke moties we hebben ingediend en waarom we voor of tegen bepaalde onderwerpen hebben gestemd.

De opname van de raadsvergadering kun je terugkijken op de site van de gemeente.

Bestemmingsplan Hietweideweg/Jupiter

Onze fractie is erg blij met het plan aan de Hietweideweg. Er zullen ongeveer 72 woningen worden gerealiseerd, waarvan ongeveer 40% sociale huurwoningen. Daarnaast zal een aanzienlijk deel van de koopwoningen vallen in de categorie betaalbaar (onder € 355.000). Een groot deel van de woningen zal levensloopbestendig worden en geschikt voor kleinere huishoudens.
Het enige wat jammer is dat het nog wachten is op de verhuizing van de brandweerkazerne voor fase 1 en de sportzaal voor fase 2 voor de bouw kan beginnen.
Wel hebben er vertrouwen in dat voor de sloop begint een goede oplossing gevonden wordt voor Younger at Heart en de Oekraïense vluchtelingen die daar u nog gehuisvest zijn.

Bestemmingsplan De Hoeven 2, Twello

Dit is een lastige discussie. De initiatiefnemer is destijds toegezegd dat hij een extra huis mocht bouwen op het perceel. Echter is niet vastgelegd waar op het perceel. Er zijn in de buurt veel bezwaren. Een heel aantal heeft überhaupt bezwaar tegen de toezegging van de extra woningen en een aantal vreest voor hun uitzicht.

Er zijn in het voortraject al gesprekken geweest met zowel initiatiefnemers als de omwonenden, die hebben echter niet geleid dat ze dichter bij elkaar zijn gekomen. Ook tijdens de RTG bleek er weinig bereidheid tot bewegen.

het was een verkennend debat ,aar voorlopig vinden wij dat we een betrouwbare overheid moeten zijn en dat hetgeen toegezegd is ook niet teruggetrokken moet worden. Daarnaast is door de gemeentelijke bouwmeester bepaald dat de locatie van het gebouw voldoet en vinden wij voorlopig dat er geen grond is om tegen het plan te stemmen.

Gemeenschappelijke regeling PlusOV

Weinig over op te merken.

Uitgangspuntennota 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG)

Weinig over op te merken.

Verkeersonderzoeken verkeersplan Twello

Weinig over op te merken.