PvdA-GroenLinks Voorst

Het regent roodgroene taarten in de gemeente Voorst  

Vrijwilligers zorgen voor een groene en sociale gemeente. Zij verzetten samen bergen werk. Vaak zonder dat daar veel aandacht aan wordt geschonken. Partij van de Arbeid – GroenLinks Voorst delen één keer per jaar taarten uit aan (groepen) vrijwilligers. Om hen te bedanken voor al het goede werk dat zij verzetten. De ‘taartenregen’ is dit jaar verdeeld over meerder dagen in de maanden november en december. De eerste vrijwilligers zijn op 25, 26 en 27 november verrast. Op 16 december is de laatste taart uitgedeeld.

Liesbeth Beuwer, op haar best tussen de kinderen
Liesbeth Beuwer ontvangt de roodgroene taart op donderdagochtend van PvdA-GroenLinks gemeenteraadslid Bertine Grevinga. Liesbeth is vrijwilliger bij het kindcentrum ‘De Bongerd’ in Terwolde. Zij komt vier ochtenden in de week met de kinderen bouwen, puzzelen, spelen, lezen en knutselen. Zij begeleidt kinderen ook in hun ontwikkeling door hen bijvoorbeeld te helpen zindelijk te worden. Kinderen, ouders, collega’s; iedereen is dol op ‘juf’ Liesbeth! En Liesbeth is dol op ‘haar kinderen’. Ze gunt zich niet veel tijd om koffie te drinken. Vanuit het klaslokaal houdt ze met een schuin oog de kinderen op het schoolplein in de gaten. Na een kwartier wijst ze door het raam: ‘Dank jullie wel voor de taart, maar ik ga nu echt terug naar het plein’.

Taalvrijwilligers bibliotheek helpen taalvragers mee te doen in de samenleving
In de gemeente Voorst zijn meer dan 25 taalvrijwilligers actief. Zij helpen taalvragers beter te leren lezen, schrijven en/of spreken. Taalvragers hebben verschillende achtergronden. Het zijn statushouders en inburgeraars, maar ook mensen die voor de liefde naar Nederland komen of die al langer in Nederland wonen en de taal beter willen leren beheersen. Donderdagmiddag komen de taalvrijwilligers samen in de bibliotheek. Zij bespreken hoe je het werk vorm kunt geven en delen ervaringen. ‘Welke werkvormen helpen jou om een gesprek op gang te brengen?’ vraagt docente Marinde Hagenaars aan de deelnemers. Letterdobbelstenen, hints, woordzoekers; in mum van tijd hebben de ervaren vrijwilligers hun voorkeuren gedeeld. Maar het zijn niet alleen de mensen die het werk al langer doen die baat hebben bij de bijeenkomst. ‘Ik moet zoeken naar mijn grenzen’ zegt een wat minder ervaren vrijwilliger. ‘Wat kan ik doen voor iemand en waar houden mijn mogelijkheden op?’.  De anderen herkennen het dilemma en vertellen hoe zij het hebben opgelost. Alle vrijwilligers hebben gemeen dat zij graag in gesprek gaan. Na afloop van de bijeenkomst moeten de laatste stukjes taart nog gauw worden opgegeten; geen tijd voor gehad.

Gerard Witteveen trouwe steunpilaar van het Twellose verenigingsleven
Gerard Witteveen is vrijdag niet te vinden als het team van Partij van de Arbeid – GroenLinks hem in de sporthal aan de Zuiderlaan wil verrassen met een roodgroene taart. Een flinke groep mensen is aan het het tennissen, maar Gerard staat er niet tussen. Na een zoektocht door het complex blijkt hij aan het koffie zetten te zijn. Dat is typisch voor Gerard. Hij verricht talloze vrijwilligersklussen van financiële administratie tot meer huishoudelijke taken. Gerard is actief voor Dynamic Tennis, maar was bijvoorbeeld ook penningmeester bij de kunstkring en hielp mensen met het invullen van hun belastingformulieren. Hij is een steunpilaar op de achtergrond waarop altijd een beroep gedaan kan worden.

Stichting dorpsverfraaiing Twello fleurt het dorp op
Wie kent ze niet? De mannen en vrouwen in de rode jassen die in Twello ruim 100 plantenbakken opfleuren en van de vier rotondes ware oases maken? Samen zorgen zij voor een vrolijke frisse uitstraling van Twello. Gasten staan vaak versteld van de verzorgde en groene indruk die het dorp maakt. Dat is voor een groot deel te danken aan: Stichting Dorpsverfraaiing Twello. De vrijwilligers vinden het werk niet alleen belangrijk maar ook vooral gezellig. ‘Veel mensen in het dorp maken een praatje. En van het verzorgen van de planten zie je direct resultaat. Het is heel leuk werk’ zegt één van hen.

Gerrit Kroes houdt Wilp vrij van zwerfvuil
Het is gezellig druk in de Pompe in Wilp op zaterdagmorgen. De kleinschalige lokale markt trekt mensen die ook een kopje koffie in het dorpshuis komen drinken. Gerrit Kroes is in zijn element. Iedereen kent hem in Wilp. Deze keer heeft Gerrit voor hen een stuk taart bij de koffie. Want de taart, die hij ontvangt voor het opruimen van kilo’s zwerfafval in Wilp en omgeving, deelt hij meteen weer uit. ‘Iedereen werkt hier mee aan het leefbaar houden van het dorp en de omgeving’ zegt Gerrit, dus voor iedereen een lekker stukje taart.

Tom Nieuwenhuis zorgt voor energiezuinige woningen
Tom Nieuwenhuis staat zaterdagmorgen vroeg op het punt om met zijn gezin naar de dierentuin te gaan. Hij wordt thuisverrast met een roodgroene taart. Dat is toepasselijk, want Tom zet zich in voor het verduurzamen van woningen. Hij is lid van de energiecoöperatie EnergieRijk Voorst en spant zich in om ervoor te zorgen dat alle Voorstenaren een lager energieverbruik krijgen en zelf bij kunnen dragen een aan lokale duurzame energievoorziening. Het is koud zaterdagmorgen. Tom moet dan ook even diep ademhalen voordat hij zijn gezellige en warme kamer verlaat.

Harry Bieleman boert en eet bewust
Onder het toeziend oog van zijn koeien vertelt Harry Bieleman gepassioneerd over zijn missie om boeren, tuinders en samenleving een open en eerlijk gesprek met elkaar te laten voeren. Harry is actief voor ‘IJsselvallei boert en eet bewust’. In gesprekken met kinderen en volwassenen legt Harry uit hoe het moderne boerenbedrijf werkt. Lachend wijst hij op één van de koeien in de stal en vraagt aan het PvdA-GroenLinks team: ‘Enig idee hoeveel melkt zij per jaar produceert?’. Kandidaat raadslid Toon van Kessel redt de eer van het team met een redelijke gok: ‘9000 liter?’. Ruim 10.000 liter blijkt het goede antwoord. ‘Een koe levert dus elk jaar een marathonprestatie, ze moet dus ook met dezelfde zorg worden verzorgd als een marathonloper. Goed voer, genoeg bewegingsruimte en ga zo maar door. Dat doen wij dus ook en daar vertellen we graag over’.

Vrijwilligers van Coöperatie Polder Nijbroek zorgen voor woningen in het dorp
 Wie de mentaliteit van Nijbroekers kent zal het niet verbazen dat vrijwilligers uit het dorp aan de slag zijn gegaan met een plan om duurzame woningen te bouwen. Het is een dorp van aanpakkers dat problemen graag oplost in plaats van erover te vergaderen of lezen. Door de Coöperatie Polder Nijbroek worden de plannen voorbereid en uitgevoerd. Een aantal leden van de coöperatie neemt zaterdagmiddag de roodgroene taart in ontvangst. Maar veel tijd voor taart eten en koffiedrinken nemen de aanwezigen niet. Binnen de kortste keren wordt de lap-top opengeklapt en lichten Gert Nieuwenhuis en Harry Zweers de laatste stand van zaken toe.

De vrijwilligers van de Wilpermolen houden de molen in stand en Posterenk leefbaar
De vrijwilligers van de Wilpermolen zetten zich in woord en daad in voor het behoud van de Wilpermolen. De molen is de huiskamer van Posterenk. Rondom de molen worden feesten en herdenkingen georganiseerd, het is de locatie van vele overleggen en toeristen worden er van harte welkom geheten. Het instandhouden van de molen gebeurt door vrijwilligers. Ook de molenaars doen hun werk vrijwillig. Het is knap dat er in een kleine kern met nauwelijks voorzieningen zo intensief wordt samengewerkt. Het is waardevol dat ook nieuwe inwoners een plaats vinden om te aarden in het dorp. Zo blijven de sociale structuren in stand, worden steeds kleine initiatieven ontwikkeld en blijft het dorp leefbaar en warm.

De vrijwilligers van de Benring zijn de verbinding tussen dorp en bewoners
 De vrijwilligers van de Benring zijn belangrijke schakels tussen de bewoners en het dorp. Zij zorgen niet alleen voor gezelligheid tijdens de koffie maar verrichten ook kleine hand- en spandiensten en zijn een belangrijke bron van informatie. Tijdens de koffie wordt dat duidelijk. Een van de bewoners vraagt aan een vrijwilliger of hij de volgende dag een pak koekjes mee wil nemen. Een tafeltje verderop bespreekt een vrijwilliger met een groepje de voorbereidingen voor kerst in het dorp. Nauwgezet wordt verteld welke versieringen er zijn en wie daarvoor gezorgd heeft. Met grote dank aan de vrijwilligers maakt de Benring echt onderdeel uit van het dorp Voorst.

 

Roodgroene taarten voor vrijwilligers de Benring

De Benring in Voorst was afgelopen week al in kerstsfeer. Overal hingen hulstversieringen en guirlandes. De dominante kleuren waren rood en groen. Onze roodgroene taarten pasten daar heel goed bij. De vrijwilligers van de Benring deelden de taarten meteen uit bij de koffie. Terwijl iedereen ervan genoot benadrukte Jan van Muyden het belang van vrijwilligerswerk. Hij sprak zijn grote waardering uit voor de mensen die aandacht hebben voor iedereen en sfeer brengen. Zonder hen zou het leven voor veel bewoners een stuk minder gezellig zijn. Van de aanwezigen kreeg Jan veel bijval. Onder de koffie vertelde één van hen: ‘Het is hier fijn wonen. Door de vrijwilligers horen wij ook wat er in het dorp speelt. Daar hebben we het dan later met elkaar ook weer over. Zo blijven wij ook betrokken bij het dorp en wat daar gebeurt’.

PvdA-GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen een in een fijne en veilige omgeving kan wonen. Vrijwilligers zijn daarvoor onmisbaar. Zij nemen de tijd om om te zien naar anderen. In ons #verkiezingsprogramma lees je onze visie op en standpunten over zorg en vrijwilligerswerk.

Koffie met roodgroene taart in de Wilpermolen

De vrijwilligers van de Stichting Behoud Wilpermolen uit Posterenk zorgen ervoor dat ‘het middelpunt van Posterenk’ in goede staat blijft. Maar zij doen veel meer. De molen is het trefpunt van het dorp. Een centrale plaats waar ideeën ontstaan en acties worden bedacht. Een gezellig ontmoetingspunt ook om af en toe een kopje koffie te halen of tijdens een van de feesten een biertje te drinken.  Bert Visser overhandigde de taart aan Posterenker en vrijwillig molenaar David van Peenen. Hij sprak daarbij lovende woorden over het de vele vrijwilligers die Posterenk leefbaar houden. Tijdens de koffie maakten de Posterenkers gebruik van de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de actuele politiek. De ontwikkelingen rondom Bussloo, woningbouw en energietransitie leverden voldoende gespreksstof op. Na een half uurtje wilden de vrijwilligers graag weer aan de slag voor molen en dorp.

 

Wij vinden het belangrijk om steeds in gesprek te zijn met inwoners. Om te horen wat er leeft in de kernen. En om te vragen hoe inwoners aankijken tegen actuele vraagstukken. Zodat we samen kunnen komen tot de beste besluiten. Wij gaan daarbij uit van ons verkiezingsprogramma. Daarin staat onder andere onze visie op vrijwilligerswerk, wonen, recreatie en toerisme en energie.

Vrijwilligers van Coöperatie Polder Nijbroek zorgen voor woningen in eigen kern

PvdA – GroenLinks hebben een roodgroene taart gegeven aan de vrijwilligers van Coöperatie Polder Nijbroek. De coöperatie heeft een agrarisch perceel in de buurt van het dorp Nijbroek gekocht. Op het perceel worden woningen gerealiseerd en er wordt uitgezocht of kleinschalige energiewinning mogelijk is. Het is de bedoeling om een vrijstaande woning te realiseren op het terrein waar een boerderij stond (die enkele jaren geleden is afgebrand).  Achter de vrijstaande woningen komen vier schuurwoningen waarvan de twee hoekwoningen worden verkocht. De twee middelste woningen worden verhuurd aan jongeren die daar maximaal 5 jaar kunnen wonen. De woningen staan aan een mooi gezamenlijk erf.

Het realiseren van woningen is voor ons het belangrijkste verkiezingsthema. Het is belangrijk dat jongeren een woning kunnen vinden in de kernen. En dat nieuwe woningen zo duurzaam mogelijk worden gerealiseerd en bewoond.  Wij staan altijd open voor goede ideeën van inwoners en zullen proberen de voorwaarden zo te maken dat die tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Niet voor niets hebben wij Right to challengeopgenomen in ons verkiezingsprogramma.  Wij zijn van mening dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in Voorst.

Binnenkort organiseren wij samen met  PvdA Brummen en GroenLinks Brummen een themabijeenkomst over wonen en meer in het bijzonder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daarbij haakt ook gedeputeerde Peter Kerris aan om de visie van de PvdA Gelderland op dit thema toe te lichten.

Gerrit Kroes en zijn mensen houden Wilp vrij van zwerfvuil

Gerrit Kroes uit haalt met een aantal vrijwilligers regelmatig zwerfvuil op in Wilp en omgeving. Onderweg komt de ploeg van alles tegen. Complete verpakkingen van McDonalds, restanten van meubilair en natuurlijk de nodige blikjes en papiertjes. Het regelmatig opruimen heeft wel effect. ‘Als de omgeving schoon is lijken mensen toch minder geneigd om iets weg te gooien’ zegt één van de vrijwilligers. ‘Wij vinden het opruimen trouwens niet erg. Het is ook een gezellig moment om te bewegen en bij te praten. Het zou natuurlijk wel beter zijn als het oppruimen tussendoor niet hoefde’.
Partij van de Arbeid – GroenLinks Voorst hecht grote waarde aan een schoon leefmilieu. Daarom waarderen wij de inzet van vrijwilligers als Gerrit bijzonder. Wij steunen alle initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van zwerfafval. Zo waren wij een voorstander van aansluiting bij de #statiegeldalliantie en zijn wij supporter van schoon van #nederlandschoon. Vrijwilligerswerk en een schone leefomgeving zijn belangrijke onderwerpen in ons verkiezingsprogramma.

Gerard Witteveen steunpilaar van het Twellose verenigingsleven

Op vrijdag 26 november 2021 kreeg Gerard Witteveen een roodgroene taart voor zijn enorme inzet voor het Twellose verenigingsleven. Hij deed vrijwilligerswerk voor ‘De Kunstkring’ en hielp mensen met het invullen van hun belastingformulieren. Op dit moment is Gerard o.a. actief als coordinator Dynamic Tennis voor SV Twello. Dynamic Tennis is een relatief nieuwe racketsport. De sport houdt het midden tussen tennis en tafeltennis. Door de  lichte materialen is Dynamic tennis ook op latere leeftijd nog goed vol te houden. Heren en dames spelen door elkaar. In Twello speelt ook een gevarieerd gezelschap. ‘Dat maakt het ook leuk’ zegt Gerard. ‘Dynamic tennis is een mooie manier om fit te blijven. Maar de wekelijkse ontmoeting is minstens zo belangrijk.’

PvdA-GroenLinks Voorst wil dat iedereen in de gemeente Voorst kan bewegen en sporten. Daarom zijn wij zo blij met vrijwilligers als Gerard die het verenigingsleven in stand houden. Wij ondersteunen het lokale  sport-en-beweeg-akkoord-Voorst en willen dat hier ook na 2022 een vervolg aan wordt gegeven. Investeren in clubs te verenigingen blijft belangrijk omdat er steeds meer van hen wordt gevraagd. Het is soms ingewikkeld om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bovendien krijgen verenigingen uiteenlopende maatschappelijke taken. Tegelijkertijd is het moeilijk om vrijwilligers en bijvoorbeeld bestuursleden te vinden. In ons verkiezingsprogramma leest u onze visie op het belang van sporten en bewegen en het verenigingsleven.

Taalvrijwilligers Twello krijgen roodgroene taart voor inzet voor inclusief Voorst

In de bibliotheek in de gemeenten Voorst en Brummen zijn ongeveer 54 taalvrijwilligers actief. Zij helpen taalvragers om de taal beter te leren lezen, schrijven en/of spreken. Taalvragers hebben verschillende achtergronden. Het zijn statushouders en inburgeraars, maar ook mensen die voor de liefde naar Nederland komen of die al langer in Nederland wonen en de taal beter willen leren beheersen.

PvdA-GroenLinks Voorst is voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het beheersen van de Nederlandse taal is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Daarom zijn wij blij met alle vrijwilligers die mensen helpen om de taal te leren en hun plek te vinden. En daarom zetten wij ons in de gemeenteraad  in voor een sterke bibliotheek. De bibliotheek is een van de belangrijkste steunpilaren als het gaat om het behalen van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van educatie, cultuur en participatie. Wij onderschrijven het Bibliotheekconvenant 2020-2023. In ons verkiezingsprogramma leest u dat PvdA-GroenLinks Voorst zich inzet voor een inclusieve samenleving en ook hoe wij dat de komende jaren doen.

Evaluatie aanpak overlast hondenpoep

In november 2017 heeft onze fractie samen met het CDA en Gemeentebelangen een motie ingediend waarin aan het college opgedragen wordt om actie te ondernemen om de overlast van hondenpoep tegen te gaan.
Naar aanleiding van de motie is er contact geweest met dorpsbelangenverenigingen, zijn er prullenbakken geplaatst bij drukke uitlaatplaatsen en verboden-voor-honden-bordjes geplaatst bij scholen en speeltuinen. Tevens is er in de APV opgenomen dat iedereen met een hond verplicht is om een poepzakje bij zich te hebben en de uitwerpselen op te ruimen.
Het college zou voor 1 januari 2019 het effect van de maatregels evalueren. Dit is echter gedaan door te kijken naar het binnen gekomen aantal officiële klachten in plaats van actief te gaan inventariseren.

Naar aanleiding van onze oproep in het Voorster Nieuws bleek echter dat er nog wel degelijk sprake is van (veel) overlast. Wij hebben het hondenpoepprobleem daarom wederom op de agenda laten zetten.
Op 9 september is er een RTG en kan iedereen die wil in spreken over dit onderwerp. Het onderwerp zal 23 september in de raadsvergadering worden behandeld.

Voor meer informatie over dit proces en hoe u eventueel spreektijd in de RTG kunt aanvragen, verwijs ik u graag naar de website van de gemeente: https://www.voorst.nl/gemeenteraad/werkwijze-gemeenteraad/.

De agenda van de RTG van 9 september kunt u hier vinden: https://voorst.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/574026/Ronde-tafelgesprekken%2009-09-2019

De raadsvergadering over dit onderwerp vindt plaats op 23 september en de agenda kunt u hier vinden:
https://voorst.raadsinformatie.nl/vergadering/573946/gemeenteraad%2023-09-2019