Sport en cultuur

Sport en cultuur is passie en nog heel veel meer. De gemeente Voorst heeft een rijk verenigingsleven. Veel clubs leveren iedere week weer een fantastische prestatie. Elke week staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport mogelijk te maken. En met deze sportbeoefenaars zijn er heel veel mensen actief in zangkoren, muziek- en toneelverenigingen, leesclubs en creatieve clubs. Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage aan het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. Al deze verenigingen, vrijwilligers, leden en deelnemers bouwen aan een breed sociaal netwerk. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen en zien sport en cultuur als een belangrijke publieke voorziening. Sporten en cultuur is leuk, gezond en vergroot de sociale samenhang. Daarom stimuleren we onze jeugd om lid te worden van een sport- en cultuurvereniging en bieden we ouders met een smalle portemonnee financiële ondersteuning zodat alle kinderen kunnen meedoen.

Onze inzet voor de komende jaren: 

  • Goede sport- en cultuurvoorzieningen zijn noodzakelijk. We helpen de verenigingen bij het verduurzamen van hun accommodaties met leningen.
  • Bij de aanleg of renovatie van (sport)accommodaties kiezen we voor materialen met een lage milieubelasting.
  • In de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we nadrukkelijker rekening met bewegen.
  • We bieden het kader, begeleiders, trainers van verenigingen cursussen, zodat ze beter kunnen omgaan met agressie, asociaal gedrag en uitwassen bij verenigingsactiviteiten en op en rond de sportvelden.
  • We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen.
  • Wij bevorderen een gezond en schoon sport- en leefklimaat in brede zin. We stimuleren het verduurzamen van de sportaccommodatie, het terugdringen van (zwerf)afval rond sportcomplexen en het bevorderen van vergroening en biodiversiteit bij sportcomplexen.