Klimaat en energietransitie

Klimaatverandering is een van de belangrijkste problemen van dit moment. Ook de gemeente Voorst zal zijn steentje moeten bijdragen, bijvoorbeeld om CO2-neutraal te worden. De opwarming van de aarde is een te groot probleem om aan anderen over te laten. De weg ernaar toe is een gezamenlijke. In overleg met bewoners en grondeigenaren zoeken we naar de beste plekken voor windmolens en zonneparken.

Windmolens en zonneparken zijn niet de mooiste landschapselementen maar we zullen ze (tijdelijk) moeten accepteren.  De burgers ervaren daarvan de lasten. Het kan niet zo zijn dat de lusten (de winsten) uitsluitend naar derden gaan. Het is niet meer dan redelijk dat ook een deel van de lusten gaat naar de burgers van Voorst en dat burgers de mogelijkheid krijgen mee te investeren.

Een belangrijk onderdeel is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Daarbij dreigt een nieuwe tweedeling: lagere inkomensgroepen die niet de middelen hebben om hun woning te isoleren en ondertussen wel geconfronteerd worden met steeds hogere energielasten.

Onze inzet voor de komende jaren: 

  • We zetten ons in voor een eerlijke energietransitie, die betaalbaar is voor iedereen en die voor iedereen rendement oplevert. Niet alleen de lasten maar ook de lusten zijn voor de burgers.
  • Bij (kleinschalige) initiatieven krijgen burgers de kans om mede te investeren.
  • Wij zullen initiatieven die de tweedeling bij de energietransitie tegengaan ondersteunen.
  • Bij aanbesteding en opdrachtverlening zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke randvoorwaarden.