(Sociale) woningbouw

De gemeente Voorst groeit al jaren licht. Dat komt door een redelijk ruim woningbouwprogramma. Toch blijft de vraag naar woningen, met name in Twello, extreem groot. Maar we moeten ook realistisch zijn: de gemeente zal niet aan iedereen die dat wil onderdak kunnen bieden. Het is wel van belang dat we bij zo’n grote vraag het sociale woningbouwprogramma in stand houden. 

Door de grote vraag stijgen de prijzen van de huizen en de lagere inkomensgroepen worden daar als eerste de dupe van. We moeten blijven bouwen, in alle kernen, maar met een accent op Twello, waar de vraag verreweg het grootst is,  met een goed sociaal programma, duurzaam, maar ook met (om de kosten te drukken) vernieuwende bouwmethoden, levensloopbestendig en energieneutraal.

Onze inzet voor de komende jaren: 

  • Wij zetten ons in voor instandhouding van het sociale woningbouwprogramma, met aandacht voor multifunctionele, duurzame en energieneutrale woningen en huurwoningen.
  • Wij willen als gemeente een ondersteunende rol spelen bij vernieuwende initiatieven in sociale woningbouw.
  • Wij zetten ons in voor woningbouw in alle kernen, mede om draagvlak te creëren voor het verenigingsleven en  bijvoorbeeld basisscholen, dorpshuizen en andere ontmoetingsplekken.
  • Duurzaam bouwen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.