Zeer geslaagde Thema-fietstocht

Afgelopen zaterdag ben ik gaan fietsen met GroenLinks-PvdA. Samen fietsen en onderweg stilstaan bij de thema’s van de Tweede Kamer verkiezing. Goede gesprekken, delen van inzichten en je realiseren, dat we het alleen samen kunnen oplossen!

We starten bij Jumbo en ons eerste thema is het onderwijs. Drie basisscholen en een brede school onder één dak: openbaar basisonderwijs De Hietweide, Daltonschool De Kleine wereld, christelijk basisonderwijs Oase en brede school De Fliert. We vroegen ons af hoe er onderling wordt samengewerkt op deze locatie. Kinderopvang en goed onderwijs zijn belangrijke punten in de verkiezingen.

En dan komen we bij het gat van voorheen Veluws College. In dit gebied komen nieuwe woningen. Zowel sociale huurwoningen als koopwoningen. De discussie gaat over compact bouwen met veel mensen op een beperkt oppervlak en een ruime openbare groenvoorziening. Op korte termijn zijn er betaalbare woningen nodig.

Industrieterrein De Engelenburg is de volgende stop. Wat hebben we toch veel prachtige bedrijven in de gemeente Voorst! Ook bedrijven die kunnen helpen bij het oplossen van de problemen die we hebben. Zonder de andere bedrijven tekort te doen staan we even stil bij Ruitenberg. Een interessante toeleverancier aan de voedingsmiddelenindustrie, die bijvoorbeeld met Rudin®ProVega het mogelijk maakt om vleesvervangers te produceren. En bij Batenburg die werkt aan waterstoftechnologie die het mogelijk maakt om zonne-energie om te zetten naar waterstof, dat kan worden bijgemengd voor cv-installaties. Ook komt het huisvesten van statushouders in een pand op het industrieterrein aan de orde. Den Haag is toch wel dichtbij!

Dan komen we aan op de Zonnebergstraat. Hier zien we veel landbouwbedrijven; grote varkensstallen, melkveehouderij, toeleveranciers (Bonhof), mengvoerindustrie (Wilp-Achterhoek) en een biologische varkenshouder. Hoe moet het verder, want de belangen zijn groot. Veel wordt bepaald door de Europese (markt)regels. Maar ook de hoge grondprijzen en kosten voor arbeid maken dat Nederlandse boeren topprestatie moeten leveren om een normaal inkomen te verkrijgen. Zit de oplossing in verder intensiveren of moeten we zorgen voor betere prijzen? Kunnen we bijvoorbeeld een ondergrens afdwingen voor inkoopprijzen bij de supermarkten?

Met het zicht op landgoed de Hartelaar spreken we over de bedreigingen voor de natuur. Een vitale natuur zorgt ook voor mensen voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast zijn recreatie en behoud van soorten belangrijke functies. Het is in ons eigen belang om een veerkrachtige natuur na te streven.

In Teuge aangekomen staan we stil bij een groot kassencomplex. Wat zal er gebeuren als de subsidies op fossiele brandstof worden afgebouwd? Kunnen bedrijven overleven?

Dan door naar vliegveld Teuge. Na een bakkie koffie spreken we over luchtvaart. We willen allemaal graag reizen, maar dat is wel heel milieubelastend. Als deze milieubelasting wordt meegenomen in de prijzen, dan kunnen veel mensen dat niet meer kunnen betalen. Europees zouden we als alternatief hogesnelheidstreinen kunnen laten rijden. Op Teuge speelt dit natuurlijk niet. Elektrisch vliegen wel, een ontwik

keling die we toejuichen. Minder uitstoot en minder geluid.

Laatste stop zijn de beoogde bouwlocaties in Twello Noord. Een democratisch genomen besluit, dat nu ter beoordeling bij de Raad van State ligt. Als de Raad van State besluit, dat het plan over m

oet, zijn dan ook de andere locaties weer in beeld?

De deelnemers aan de fietstocht waren unaniem van mening, dat dit een bijzondere en leuke manier was om samen over belangrijke thema’s te spreken. Dit gaan we vaker doen!

Toon van Kessel