Wisseling van de wacht bij PvdA-GroenLinks Voorst                                                                

In goed onderling overleg binnen onze fractie, PvdA-GroenLinks Voorst, hebben we de taken op nieuw verdeeld. Eén van de dingen die hieruit voortvloeit, is dat Bert Visser aan Bertine Grevinga gevraagd heeft om het fractievoorzitterschap van hem over te nemen.

In 2018 gingen wij als PvdA-GroenLinks heel bewust niet de verkiezingen in met één lijsttrekker, maar met een kopgroep van vier. We zien het uitdragen van onze politieke idealen graag als een teamaffort en vinden, dat het meer over de inhoud dan over de poppetjes moet gaan. Dit is ook de manier waarop onze fractie opereert.

Maar natuurlijk is het ook heel belangrijk om de juiste mensen te hebben als het boegbeeld van onze partijen. En we zijn dan ook heel erg blij met onze beide raadsleden. Na de verkiezingen kwamen Bert Visser als nummer één van de lijst en Bertine Grevinga met voorkeursstemmen in de raad. Als ervaren raadslid nam Bert de rol van fractievoorzitter op zich en dit heeft hij tot op de dag van vandaag meer dan uitstekend gedaan.

Maar het is tijd voor verandering. Bertine Grevinga zal vanaf nu het fractievoorzitterschap van Bert Visser overnemen. In de tussentijd heeft Bertine bijna 3 jaar ervaring als raadslid en is gegroeid in haar rol. Voor Bertine een mooie nieuwe uitdaging.