Burgerberaad in de gemeente Voorst?

Burgerberaden kunnen een interessante aanvulling zijn op onze democratische praktijk. Zeker nu blijkt dat wereldwijd honderden experimenten hun waarde hebben bewezen. Belangrijk voor het slagen ervan is wel dat politici vertrouwen hebben in wat inwoners naar voren brengen en bereid zijn daarnaar te handelen.

In een Burgerberaad buigt een gelote groep inwoners zich over een complex maatschappelijk probleem. Ze laten zich informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen. Bij deze manier van overleg gaat het er niet om anderen te overtuigen, maar om te zoeken naar gemeenschappelijke waarden en van daaruit oplossingen te bedenken. Geen debat dus, maar dialoog. Geen meningen, maar uitwisseling van waarden en perspectieven.

De vraag is: kan een Burgerberaad een goede methode zijn om burgers meer te betrekken bij besluitvorming in de gemeente Voorst?

Het antwoord op deze vraag willen wij graag met u verkennen tijdens een thema-avond die wij organiseren op 15 juni 2023 om 19:30 uur in het Sportcafé van Jachtlust, Jachtlustplein 7, Twello

Het programma bestaat uit een drietal inleidingen:

  • Het doel van de avond wordt uitgelegd door Toon van Kessel (fractie PvdA/GL Voorst)
  • Wat is een Burgerberaad? Door Rik Swieringa (Moventem)
  • Ervaringen met een Burgerberaad door Mirjam Timmermans en Marino Klunder (Burgerberaad van provincie Gelderland)

Daarna zal er een panel zijn bestaande uit de sprekers en aangevuld met andere personen. Het publiek kan vragen stellen aan het panel om zo meer duidelijkheid te krijgen over het Burgerberaad. En we gaan samen in gesprek over mogelijke onderwerpen voor het Burgerberaad in de Gemeente Voorst. De avond zal worden begeleid door Renske Kruitbosch.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  de organisator Toon van Kessel, 06-51177078.

Verkiezingsuitslag positief voor een sociale en groene gemeente Voorst

PvdA-GroenLinks Voorst kiezers: dank voor jullie stem! Er stemden verhoudingsgewijs meer mensen op PvdA-GroenLinks dan bij de vorige verkiezingen. Het is op het moment van dit schrijven nog even spannend, maar zoals het er nu naar uit ziet, vertaalt zich dit in een extra zetel. Dat zou betekenen dat we ons geluid nog beter naar voren kunnen brengen. En dat is nodig. Er staat de komende jaren veel op het spel. Iedereen is het erover eens dat er meer betaalbare woningen moeten komen. Wij willen dit graag in samenspraak met de inwoners doen. Door in gesprek te gaan en te blijven over waar, voor wie en door wie ontwikkeld kan worden. We gaan ons hard maken voor veilige en leefbare kernen en inzetten voor een groene invulling van het landelijk gebied. En eindelijk kan een punt gezet worden achter de slepende discussie over de Randweg

Blij met balans in de gemeenteraad
We zijn blij dat de verkiezingsuitslag meer balans brengt in de Voorster politiek. Gemeentebelangen blijft de grootste partij. Maar de dominantie is veel minder groot. De lokale fracties van CDA, VVD, PvdA-GroenLinks en Voortvarend Voorst houden elkaar goed in evenwicht met allen vooralsnog 3 zetels. D66 en SGP zijn mogelijke constructieve partners. De uitslag zorgt ervoor dat er veel verschillende geluiden de gemeenteraad te horen zullen zijn. Wij vinden dat belangrijk. Want wij zijn voor transparantie en politiek die over de inhoud gaat. Als in openbare debatten standpunten worden uitgewisseld en gezocht wordt naar meerderheden is de politiek voor inwoners interessant. Het maakt duidelijk wie zich voor welke onderwerpen sterk maakt. En contact opnemen met raadsleden is dan zinvol. Omdat zij echt iets kunnen betekenen.

Blijf ons steunen
Uit de verkiezingsprogramma’s en debatten is duidelijk geworden dat alle partijen streven naar betaalbare woningen, een zorgvuldige invulling voor het landelijk gebied en leefbare kernen. Maar er zijn ook grote verschillen over wat dat precies betekent en hoe het gerealiseerd kan worden. Doordat er balans is gekomen in de raad zijn er kansen om de politiek dichter bij de inwoner te brengen. Er worden meer verschillende standpunten naar voren gebracht en de controlerende rol zal beter kunnen worden uitgeoefend. Wij zien daarom de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Ons motto blijft: ‘We doen het samen’.  Dus neem contact met ons op als je iets opvalt in de gemeente of ergens tegenaan loopt. Dan kijken wij wat we kunnen betekenen.  

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld in gesprek met Voorst en Brummen

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld ging op vrijdag 4 februari in gesprek met lokale politici en inwoners uit de gemeenten Voorst en Brummen. De belangrijkste gesprekspunten waren jeugd en onderwijs. Dat zijn onderwerpen waar landelijke en lokale politici verschillende verantwoordelijkheden hebben.
Sinds 2015 zijn gaan gemeenten over jeugdhulp. In de Jeugdwet liggen de wettelijke verplichtingen vast. De gemeente is verantwoordelijk voor de afspraken met aanbieders van zorg. Zij heeft daardoor grote invloed op hoe jongeren met een zorgvraag opgevangen, behandeld of begeleid worden. Net als in de meeste andere gemeenten wordt in Voorst en Brummen veel geld uitgegeven aan jeugdzorg. Hoewel het Rijk voor 2022 extra middelen beschikbaar heeft gesteld is het duidelijk dat de (financiering van) de jeugdzorg anders moet.

Jeugdzorg moet lokaal en landelijk beter worden geregeld
Fractievoorzitter van PvdA Brummen Berend Klok vraagt aan Lisa Westerveld hoe zij aankijkt tegen het vastgelopen proces tussen gemeenten, zorgaanbieders, cliёntvertegenwoordigers, professionals en Rijk (hervormingsagenda jeugd) om tot een oplossing te komen voor de vastgelopen jeugdzorg. Lisa spreekt haar grote zorg hierover uit en geeft aan zich in te spannen om partijen te bewegen het proces weer op gang te brengen.  Daarbij hoort een reële compensatie. Maar gemeenten moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen en duidelijke keuzes maken. Lisa vraagt jongeren en gemeenteraadsleden  om ervaringsverhalen te blijven delen en ook aan te geven waar het eventueel misloopt bij het vinden van hulp. Zij kan de signalen dan vertalen naar vragen of voorstellen in de Tweede Kamer. Lisa verwijst jongeren die met een concreet probleem komen op haar beurt vaak door naar de lokale fracties PvdA-GroenLinks. Zij kunnen dan kijken of er een oplossing gevonden kan worden.

Voor goed onderwijs zijn Den Haag en de gemeenten samen verantwoordelijk
In Den Haag wordt onderwijswetgeving gemaakt en uitgevoerd. Ook verdeelt het ministerie de beschikbare middelen.  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en het voeren van een eigen onderwijsbeleid. Daarin staat bijvoorbeeld hoe kinderen het best kunnen worden voorbereid op de basisschool. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen zorg en onderwijs, zodat jongeren in beeld zijn en geholpen kunnen worden als dat nodig is.

Ook in Voorst en Brummen is de werkdruk in het onderwijs hoog
Een lerares deelt tijdens het gesprek haar ervaringen in het onderwijs.  De werkdruk is hoog en de klassen zijn te vol.  Er is te weinig tijd en ruimte om met het vak bezig te zijn. Woordvoerster werkt veel meer uren dan waarvoor zij betaald wordt. Lisa Westerveld herkent het beeld. Er zijn landelijk wel meer middelen voor onderwijs beschikbaar, maar het is nu nog niet duidelijk wordt hoe deze worden ingezet. Vanuit de groep wordt gereageerd dat docenten hun vak terug moeten krijgen.  Kleinere klassen en een lagere werkdruk zijn ‘een must’. Systeemwijzigingen of het verhogen van lonen levert niet noodzakelijkerwijs de gewenste kwaliteit op en zorgt ook niet voor meer plezier in het lesgeven. Lisa geeft aan zich in de Tweede Kamer samen met de PvdA sterk te gaan maken voor een goede besteding van beschikbaar gestelde middelen. De lokale politici zijn scherp op het zorgen voor een goed vangnet voor jongeren met problemen, kwaliteit van de schoolgebouwen en effectieve controle van de leerplicht. Daardoor worden scholen en leraren enigszins ontlast.

Ga op 4 februari  online in gesprek met Lisa Westerveld

Op 4 februari 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur gaan we in gesprek met GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.  Het onderwerp is onderwijs en kansengelijkheid. Lisa is woordvoerder onderwijs. Zij heeft ook veel kennis vanuit haar achtergrond als gemeenteraadslid in Nijmegen en voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond. Van huis uit is Lisa filosoof. Zij zet de waan van de dag dan ook graag in een breder perspectief.

Vind je het leuk om aan te haken? Geef je dan op door dit formulier in te vullen: https://forms.gle/h58GeLtD7M2VHTY18 Wij zorgen ervoor dat je voor de bijeenkomst een link ontvangt om in te loggen.

Het regent roodgroene taarten in de gemeente Voorst  

Vrijwilligers zorgen voor een groene en sociale gemeente. Zij verzetten samen bergen werk. Vaak zonder dat daar veel aandacht aan wordt geschonken. Partij van de Arbeid – GroenLinks Voorst delen één keer per jaar taarten uit aan (groepen) vrijwilligers. Om hen te bedanken voor al het goede werk dat zij verzetten. De ‘taartenregen’ is dit jaar verdeeld over meerder dagen in de maanden november en december. De eerste vrijwilligers zijn op 25, 26 en 27 november verrast. Op 16 december is de laatste taart uitgedeeld.

Liesbeth Beuwer, op haar best tussen de kinderen
Liesbeth Beuwer ontvangt de roodgroene taart op donderdagochtend van PvdA-GroenLinks gemeenteraadslid Bertine Grevinga. Liesbeth is vrijwilliger bij het kindcentrum ‘De Bongerd’ in Terwolde. Zij komt vier ochtenden in de week met de kinderen bouwen, puzzelen, spelen, lezen en knutselen. Zij begeleidt kinderen ook in hun ontwikkeling door hen bijvoorbeeld te helpen zindelijk te worden. Kinderen, ouders, collega’s; iedereen is dol op ‘juf’ Liesbeth! En Liesbeth is dol op ‘haar kinderen’. Ze gunt zich niet veel tijd om koffie te drinken. Vanuit het klaslokaal houdt ze met een schuin oog de kinderen op het schoolplein in de gaten. Na een kwartier wijst ze door het raam: ‘Dank jullie wel voor de taart, maar ik ga nu echt terug naar het plein’.

Taalvrijwilligers bibliotheek helpen taalvragers mee te doen in de samenleving
In de gemeente Voorst zijn meer dan 25 taalvrijwilligers actief. Zij helpen taalvragers beter te leren lezen, schrijven en/of spreken. Taalvragers hebben verschillende achtergronden. Het zijn statushouders en inburgeraars, maar ook mensen die voor de liefde naar Nederland komen of die al langer in Nederland wonen en de taal beter willen leren beheersen. Donderdagmiddag komen de taalvrijwilligers samen in de bibliotheek. Zij bespreken hoe je het werk vorm kunt geven en delen ervaringen. ‘Welke werkvormen helpen jou om een gesprek op gang te brengen?’ vraagt docente Marinde Hagenaars aan de deelnemers. Letterdobbelstenen, hints, woordzoekers; in mum van tijd hebben de ervaren vrijwilligers hun voorkeuren gedeeld. Maar het zijn niet alleen de mensen die het werk al langer doen die baat hebben bij de bijeenkomst. ‘Ik moet zoeken naar mijn grenzen’ zegt een wat minder ervaren vrijwilliger. ‘Wat kan ik doen voor iemand en waar houden mijn mogelijkheden op?’.  De anderen herkennen het dilemma en vertellen hoe zij het hebben opgelost. Alle vrijwilligers hebben gemeen dat zij graag in gesprek gaan. Na afloop van de bijeenkomst moeten de laatste stukjes taart nog gauw worden opgegeten; geen tijd voor gehad.

Gerard Witteveen trouwe steunpilaar van het Twellose verenigingsleven
Gerard Witteveen is vrijdag niet te vinden als het team van Partij van de Arbeid – GroenLinks hem in de sporthal aan de Zuiderlaan wil verrassen met een roodgroene taart. Een flinke groep mensen is aan het het tennissen, maar Gerard staat er niet tussen. Na een zoektocht door het complex blijkt hij aan het koffie zetten te zijn. Dat is typisch voor Gerard. Hij verricht talloze vrijwilligersklussen van financiële administratie tot meer huishoudelijke taken. Gerard is actief voor Dynamic Tennis, maar was bijvoorbeeld ook penningmeester bij de kunstkring en hielp mensen met het invullen van hun belastingformulieren. Hij is een steunpilaar op de achtergrond waarop altijd een beroep gedaan kan worden.

Stichting dorpsverfraaiing Twello fleurt het dorp op
Wie kent ze niet? De mannen en vrouwen in de rode jassen die in Twello ruim 100 plantenbakken opfleuren en van de vier rotondes ware oases maken? Samen zorgen zij voor een vrolijke frisse uitstraling van Twello. Gasten staan vaak versteld van de verzorgde en groene indruk die het dorp maakt. Dat is voor een groot deel te danken aan: Stichting Dorpsverfraaiing Twello. De vrijwilligers vinden het werk niet alleen belangrijk maar ook vooral gezellig. ‘Veel mensen in het dorp maken een praatje. En van het verzorgen van de planten zie je direct resultaat. Het is heel leuk werk’ zegt één van hen.

Gerrit Kroes houdt Wilp vrij van zwerfvuil
Het is gezellig druk in de Pompe in Wilp op zaterdagmorgen. De kleinschalige lokale markt trekt mensen die ook een kopje koffie in het dorpshuis komen drinken. Gerrit Kroes is in zijn element. Iedereen kent hem in Wilp. Deze keer heeft Gerrit voor hen een stuk taart bij de koffie. Want de taart, die hij ontvangt voor het opruimen van kilo’s zwerfafval in Wilp en omgeving, deelt hij meteen weer uit. ‘Iedereen werkt hier mee aan het leefbaar houden van het dorp en de omgeving’ zegt Gerrit, dus voor iedereen een lekker stukje taart.

Tom Nieuwenhuis zorgt voor energiezuinige woningen
Tom Nieuwenhuis staat zaterdagmorgen vroeg op het punt om met zijn gezin naar de dierentuin te gaan. Hij wordt thuisverrast met een roodgroene taart. Dat is toepasselijk, want Tom zet zich in voor het verduurzamen van woningen. Hij is lid van de energiecoöperatie EnergieRijk Voorst en spant zich in om ervoor te zorgen dat alle Voorstenaren een lager energieverbruik krijgen en zelf bij kunnen dragen een aan lokale duurzame energievoorziening. Het is koud zaterdagmorgen. Tom moet dan ook even diep ademhalen voordat hij zijn gezellige en warme kamer verlaat.

Harry Bieleman boert en eet bewust
Onder het toeziend oog van zijn koeien vertelt Harry Bieleman gepassioneerd over zijn missie om boeren, tuinders en samenleving een open en eerlijk gesprek met elkaar te laten voeren. Harry is actief voor ‘IJsselvallei boert en eet bewust’. In gesprekken met kinderen en volwassenen legt Harry uit hoe het moderne boerenbedrijf werkt. Lachend wijst hij op één van de koeien in de stal en vraagt aan het PvdA-GroenLinks team: ‘Enig idee hoeveel melkt zij per jaar produceert?’. Kandidaat raadslid Toon van Kessel redt de eer van het team met een redelijke gok: ‘9000 liter?’. Ruim 10.000 liter blijkt het goede antwoord. ‘Een koe levert dus elk jaar een marathonprestatie, ze moet dus ook met dezelfde zorg worden verzorgd als een marathonloper. Goed voer, genoeg bewegingsruimte en ga zo maar door. Dat doen wij dus ook en daar vertellen we graag over’.

Vrijwilligers van Coöperatie Polder Nijbroek zorgen voor woningen in het dorp
 Wie de mentaliteit van Nijbroekers kent zal het niet verbazen dat vrijwilligers uit het dorp aan de slag zijn gegaan met een plan om duurzame woningen te bouwen. Het is een dorp van aanpakkers dat problemen graag oplost in plaats van erover te vergaderen of lezen. Door de Coöperatie Polder Nijbroek worden de plannen voorbereid en uitgevoerd. Een aantal leden van de coöperatie neemt zaterdagmiddag de roodgroene taart in ontvangst. Maar veel tijd voor taart eten en koffiedrinken nemen de aanwezigen niet. Binnen de kortste keren wordt de lap-top opengeklapt en lichten Gert Nieuwenhuis en Harry Zweers de laatste stand van zaken toe.

De vrijwilligers van de Wilpermolen houden de molen in stand en Posterenk leefbaar
De vrijwilligers van de Wilpermolen zetten zich in woord en daad in voor het behoud van de Wilpermolen. De molen is de huiskamer van Posterenk. Rondom de molen worden feesten en herdenkingen georganiseerd, het is de locatie van vele overleggen en toeristen worden er van harte welkom geheten. Het instandhouden van de molen gebeurt door vrijwilligers. Ook de molenaars doen hun werk vrijwillig. Het is knap dat er in een kleine kern met nauwelijks voorzieningen zo intensief wordt samengewerkt. Het is waardevol dat ook nieuwe inwoners een plaats vinden om te aarden in het dorp. Zo blijven de sociale structuren in stand, worden steeds kleine initiatieven ontwikkeld en blijft het dorp leefbaar en warm.

De vrijwilligers van de Benring zijn de verbinding tussen dorp en bewoners
 De vrijwilligers van de Benring zijn belangrijke schakels tussen de bewoners en het dorp. Zij zorgen niet alleen voor gezelligheid tijdens de koffie maar verrichten ook kleine hand- en spandiensten en zijn een belangrijke bron van informatie. Tijdens de koffie wordt dat duidelijk. Een van de bewoners vraagt aan een vrijwilliger of hij de volgende dag een pak koekjes mee wil nemen. Een tafeltje verderop bespreekt een vrijwilliger met een groepje de voorbereidingen voor kerst in het dorp. Nauwgezet wordt verteld welke versieringen er zijn en wie daarvoor gezorgd heeft. Met grote dank aan de vrijwilligers maakt de Benring echt onderdeel uit van het dorp Voorst.

 

Roodgroene taarten voor vrijwilligers de Benring

De Benring in Voorst was afgelopen week al in kerstsfeer. Overal hingen hulstversieringen en guirlandes. De dominante kleuren waren rood en groen. Onze roodgroene taarten pasten daar heel goed bij. De vrijwilligers van de Benring deelden de taarten meteen uit bij de koffie. Terwijl iedereen ervan genoot benadrukte Jan van Muyden het belang van vrijwilligerswerk. Hij sprak zijn grote waardering uit voor de mensen die aandacht hebben voor iedereen en sfeer brengen. Zonder hen zou het leven voor veel bewoners een stuk minder gezellig zijn. Van de aanwezigen kreeg Jan veel bijval. Onder de koffie vertelde één van hen: ‘Het is hier fijn wonen. Door de vrijwilligers horen wij ook wat er in het dorp speelt. Daar hebben we het dan later met elkaar ook weer over. Zo blijven wij ook betrokken bij het dorp en wat daar gebeurt’.

PvdA-GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen een in een fijne en veilige omgeving kan wonen. Vrijwilligers zijn daarvoor onmisbaar. Zij nemen de tijd om om te zien naar anderen. In ons #verkiezingsprogramma lees je onze visie op en standpunten over zorg en vrijwilligerswerk.

Koffie met roodgroene taart in de Wilpermolen

De vrijwilligers van de Stichting Behoud Wilpermolen uit Posterenk zorgen ervoor dat ‘het middelpunt van Posterenk’ in goede staat blijft. Maar zij doen veel meer. De molen is het trefpunt van het dorp. Een centrale plaats waar ideeën ontstaan en acties worden bedacht. Een gezellig ontmoetingspunt ook om af en toe een kopje koffie te halen of tijdens een van de feesten een biertje te drinken.  Bert Visser overhandigde de taart aan Posterenker en vrijwillig molenaar David van Peenen. Hij sprak daarbij lovende woorden over het de vele vrijwilligers die Posterenk leefbaar houden. Tijdens de koffie maakten de Posterenkers gebruik van de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de actuele politiek. De ontwikkelingen rondom Bussloo, woningbouw en energietransitie leverden voldoende gespreksstof op. Na een half uurtje wilden de vrijwilligers graag weer aan de slag voor molen en dorp.

 

Wij vinden het belangrijk om steeds in gesprek te zijn met inwoners. Om te horen wat er leeft in de kernen. En om te vragen hoe inwoners aankijken tegen actuele vraagstukken. Zodat we samen kunnen komen tot de beste besluiten. Wij gaan daarbij uit van ons verkiezingsprogramma. Daarin staat onder andere onze visie op vrijwilligerswerk, wonen, recreatie en toerisme en energie.

Stichting dorpsverfraaiing Twello geeft kleur aan Twello en omgeving

De Stichting Dorpsverfraaiing Twello verzorgt bijna 100 bloembakken en 3 rotondes in Twello en omgeving. De bloembakken worden driemaal per jaar met passende planten beplant. Ze fleuren daarmee steeds het dorp op. De Stichting verkrijgt inkomsten door verschillende activiteiten te organiseren. De vrijwilligers halen veel voldoening uit hun werk. Twellonaren en bezoekers genieten ervan. Alle reden voor de PvdA – GroenLinks Voorst om de Stichting Dorpsverfraaiing Twello te verrassen met een roodgroene taart.

Een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma is het versterken van onze groene gemeente. Wij ondersteunen graag initiatieven die bijdragen aan meer en gevarieerder groen. Voorst won in de 2019 de prestigieuze internationale groenwedstrijd Entente Florale Europe en heeft dus een prima uitgangspositie. Wij vinden het belangrijk om in de toekomst deze positie vast te houden.

Vrijwilligers van Coöperatie Polder Nijbroek zorgen voor woningen in eigen kern

PvdA – GroenLinks hebben een roodgroene taart gegeven aan de vrijwilligers van Coöperatie Polder Nijbroek. De coöperatie heeft een agrarisch perceel in de buurt van het dorp Nijbroek gekocht. Op het perceel worden woningen gerealiseerd en er wordt uitgezocht of kleinschalige energiewinning mogelijk is. Het is de bedoeling om een vrijstaande woning te realiseren op het terrein waar een boerderij stond (die enkele jaren geleden is afgebrand).  Achter de vrijstaande woningen komen vier schuurwoningen waarvan de twee hoekwoningen worden verkocht. De twee middelste woningen worden verhuurd aan jongeren die daar maximaal 5 jaar kunnen wonen. De woningen staan aan een mooi gezamenlijk erf.

Het realiseren van woningen is voor ons het belangrijkste verkiezingsthema. Het is belangrijk dat jongeren een woning kunnen vinden in de kernen. En dat nieuwe woningen zo duurzaam mogelijk worden gerealiseerd en bewoond.  Wij staan altijd open voor goede ideeën van inwoners en zullen proberen de voorwaarden zo te maken dat die tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Niet voor niets hebben wij Right to challengeopgenomen in ons verkiezingsprogramma.  Wij zijn van mening dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in Voorst.

Binnenkort organiseren wij samen met  PvdA Brummen en GroenLinks Brummen een themabijeenkomst over wonen en meer in het bijzonder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daarbij haakt ook gedeputeerde Peter Kerris aan om de visie van de PvdA Gelderland op dit thema toe te lichten.