Burgerberaad in de gemeente Voorst?

Burgerberaden kunnen een interessante aanvulling zijn op onze democratische praktijk. Zeker nu blijkt dat wereldwijd honderden experimenten hun waarde hebben bewezen. Belangrijk voor het slagen ervan is wel dat politici vertrouwen hebben in wat inwoners naar voren brengen en bereid zijn daarnaar te handelen.

In een Burgerberaad buigt een gelote groep inwoners zich over een complex maatschappelijk probleem. Ze laten zich informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen. Bij deze manier van overleg gaat het er niet om anderen te overtuigen, maar om te zoeken naar gemeenschappelijke waarden en van daaruit oplossingen te bedenken. Geen debat dus, maar dialoog. Geen meningen, maar uitwisseling van waarden en perspectieven.

De vraag is: kan een Burgerberaad een goede methode zijn om burgers meer te betrekken bij besluitvorming in de gemeente Voorst?

Het antwoord op deze vraag willen wij graag met u verkennen tijdens een thema-avond die wij organiseren op 15 juni 2023 om 19:30 uur in het Sportcafé van Jachtlust, Jachtlustplein 7, Twello

Het programma bestaat uit een drietal inleidingen:

  • Het doel van de avond wordt uitgelegd door Toon van Kessel (fractie PvdA/GL Voorst)
  • Wat is een Burgerberaad? Door Rik Swieringa (Moventem)
  • Ervaringen met een Burgerberaad door Mirjam Timmermans en Marino Klunder (Burgerberaad van provincie Gelderland)

Daarna zal er een panel zijn bestaande uit de sprekers en aangevuld met andere personen. Het publiek kan vragen stellen aan het panel om zo meer duidelijkheid te krijgen over het Burgerberaad. En we gaan samen in gesprek over mogelijke onderwerpen voor het Burgerberaad in de Gemeente Voorst. De avond zal worden begeleid door Renske Kruitbosch.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  de organisator Toon van Kessel, 06-51177078.