College kiest  voor woningbouw in Twello-Noord

“Waarom houden we in Voorst nog gemeenteraadsvergaderingen als alles wordt beslist in de fractievergaderingen van Gemeente Belangen? “Die verzuchting slaakten enkele toehoorders maandag 12 februari tijdens de schorsing van de raadsvergadering waar werd gedebatteerd over het voorstel van B&W om voor een gebied aan de noordkant van Twello de zogenoemde Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing te verklaren.

De verzuchting werd veroorzaakt door het feit dat het college tegelijkertijd toestemming vroeg om (zonder vooraf de raad te raadplegen) jaarlijks vier miljoen euro te mogen uitgeven voor grondaankoop. PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en VVD, die gezamenlijk een motie hadden ingediend, vreesden voor het blok te worden gezet als het college in een bepaald gebied voor vele miljoenen euro’s aan grond zou kopen. De raad heeft zich immers nog nooit uitgesproken over de plaats waar nieuwe woonwijken zouden moeten worden  gerealiseerd. Zo wil PvdA-Groenlinks dat ook wordt gekeken naar woningbouwmogelijkheden in Twello-Zuid. Volgens de VVD is het ook helemaal niet nodig om nu al zoveel geld beschikbaar te stellen. De wet biedt immers voldoende tijd om de raad om meer geld te vragen als een mogelijkheid tot koop zich zou voordoen.

Op basis van een voorlopig ‘dun rapportje’ had het college echter al een keus gemaakt, zo gaf wethouder Lagerweij volmondig toe toen de indieners van de motie te kennen gaven te willen wachten op het volledige onderzoek dat een Amsterdams adviesbureau doet naar de geschiktheid van de verschillende mogelijkheden. Het mocht allemaal niet baten. Ondanks de twijfels die er aanvankelijk leken te bestaan bij de fracties van D66 en en CDA stemde uiteindelijk de complete coalitie voor het voorstel van B&W inclusief het mandaat om jaarlijks vier miljoen te mogen uitgeven zonder de raad om toestemming te vragen.