Grote inspanningen buurt leiden tot compromis met Prowind

TWELLO – De Broekstraat in Klarenbeek krijgt een zonnepark waarmee zowel de buurt als initiatiefnemer Prowind kunnen leven. Geen 22 ha, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar 13 ha en landschappelijk veel beter ingepast. Zoals woordvoerders van het buurtcomité al tijdens het RTG van 4 maart lieten weten is dit ‘eerder ondanks dan dankzij’ het college van B&W tot stand gekomen. En dat ging dan vooral over de start van alle onderhandelingen.

Het grootste probleem was het feit dat het college al in  een vroeg stadium de gemeenteraad min of meer dwong een zogenoemde voorlopige Verklaring Van Geen Bedenkingen af te geven. Daarmee kon de raad de plannen alleen nog maar afwijzen op basis van ruimtelijke ordenings argumenten. Met name dat laatste werd tijdens de raadsvergaderingen van juni en september (om het voorzichtig te zeggen) niet duidelijk naar voren gebracht. Bert Visser,voorzitter  van de fractie PvdA-GroenLinks, diende daarom een motie ‘van treurnis’ in. De bedoeling daarvan was een discussie op gang te brengen over het toe nu toe gevoerde Ja-mits-beleid.

Gevolg

Het gevolg van dat beleid is dat de omwonenden van dit soort plannen pas op de hoogte worden gesteld als de raad een uitgewerkt plan ter goedkeuring is voorgelegd. En als je dan als omwonende toch  nog enige inspraak wilt hebben moet je van goede huize komen en bereid zijn daar heel veel energie in stoppen. Dat is precies de reden dat de fractie van PvdA-GroenLinks er al jaren voor pleit ruim op tijd -dus voordat de uitgewerkte plannen bij de raad op tafel liggen- met de omwonenden te overleggen om te zien of er een compromis tot stand kan komen. Wethouder Arjen Lagerweij heeft zich echter steeds op het standpunt gesteld dat geen taak voor het college te vinden. De initiatiefnemer moest zelf maar met zijn buren gaan praten. Of dat ook gebeurde werd echter nooit gecontroleerd.

Nadat in september via moties het college werd gedwongen toch stappen te ondernemen om het overleg tussen Prowind en het buurtcomité op gang te helpen, kwam het college in actie. Gemakkelijk was dat zeker niet en daarom kreeg het college van alle fracties complimenten voor de inzet. Na een motie van de PvdA-Groenlinks beloofde de wethouder namens het college dat er nooit medewerking aan een nieuw park binnen een afstand van één kilometer zal worden verleend zonder eerst de raad om toestemming te vragen.

Lusten en lasten

Er blijven nog wel enkele open eindjes over waarover buurt en Prowind het wel eens denken te kunnen worden. Dat gaan dan met name over een  eerlijke verdeling van de lusten en  de lasten. Met andere woorden: hoe kunnen de Klarenbekers financieel mee profiteren.

Voor de omwonenden van het zonnepark dat bij de Oude Zutphenseweg (bij Schoneveld Breeding) is de toekomst nog veel meer onzeker. Daar moet nog een heleboel worden uitonderhandeld, Want daar wordt in de toekomst ook nog de bouw van een waterfabriek voorzien. Dat betekent dat dit stuk agrarisch gebied te zijner tijd een soort bedrijventerrein zal worden waarvoor dan het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd. Voor dit gebied heeft de PvdA-GroenLinks middels een motie nog wel voor elkaar gekregen dat er niet binnen 75 meter van een woning zonnepanelen komen te staan (net als bij de Broekstraat). Ook zal het park niet meer dan maximaal 13 megawatt mogen leveren. Dat betekent dan  het aprk minder groot dan 12 hectare kan worden als er efficiëntere zonnepanelen kunnen wordem gebruikt. In dit geval wordt gedacht aan 9 ha.